Avgiftsfri busstrafik för ungdomar i sommar

Den 30 maj tog arbetsutskottet i Region Västerbotten beslutet om att ungdomar erbjuds avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren. Alla som går ut årskurs 6 i grundskola upp till årskurs 2 på gymnasiet under vårterminen 2018 och går skola i Västerbotten, har möjligheten att åka buss helt kostnadsfritt under perioden 18 juni–19 augusti 2018.

Regeringen har öppnat upp möjligheten för regionala kollektivtrafikmyndigheter att söka bidrag för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Det är upp till varje region att avgöra tid och omfattning samt vad som ska innefatta avgiftsfri kollektivtrafik.

De ungdomar som omfattas av avgiftsfri kollektivtrafik i Västerbotten är skolungdomar i länet som vårtermin 2018 lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan (inkl årskurs 10) eller sameskolan alternativt år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Erbjudandet gäller även resterande ungdomar folkbokförda i Västerbotten födda år 2000 till och med 2005. Sommarlovsbiljetten gäller under sommaren 2018, 18 juni-19 augusti.

Sommarlovsbiljetten kommer att gälla på bussarna i Umeå stad, Skellefteå stad och övrig linjelagd trafik i länet – samt ringbilar.
Norrtåg eller SJ:s tåg i länet kommer inte att omfattas i Sommarlovsbiljetten.

Klicka på länken nedan för mer information från Länstrafiken i Västerbotten.

Information om sommarlovsbiljetten