Förbud mot terrängkörning

Terrängkörning med fyrhjuling eller annat fordon leder ofta till skador på mark och växter. Motordrivna fordon i naturen kan även störa djur och människor.

Tänker du köpa en fyrhjuling?

Tänk på att det nästan alltid är förbjudet att köra med den i terräng. Undantag från regeln finns – till exempel för jord- och skogsbruk.

Läs mer på Naturvårdsverkets sida om terrängkörning

Naturvårdsverkets film om terrängkörning (länk till Youtube) 

 

Körskador