Arbetsrätt vid avslut

Chef ska kontakta HR-avdelningen innan tilltänkt åtgärd.

Situationer där du som chef ska kontakta HR-avdelningen är:

  • Om återgång i arbete inte är möjligt och arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och uttömt omplaceringsmöjligheterna.
  • När medarbetaren väljer att inte delta i sin rehabilitering.

HR-avdelningen sammanställer ärendet enligt rutin och tar ärendet till förhandling som bedömer om vi som arbetsgivare har uttömt vårt rehabiliteringsansvar samt omplaceringsmöjlighet.

Kontaktperson: Tom Norrgård