Behov av nyplacering

När arbetsförmågan är fastställd och följande kriterier är uppfyllda kontaktas HR-avdelningen för matchning till ny placering.

Dessa kriterier ska vara uppfyllda:

  • Plan för rehabilitering är påbörjad.
  • Sett över möjligheten till anpassning på arbetsplatsen, till exempel schemaändringar, arbetsbyte, omfördelning av arbetsuppgifter samt arbetstekniska hjälpmedel.
  • Medarbetarens kvalifikationer och kompetenser är kartlagda.
  • Omplacerings- och anpassningsmöjligheterna inom den egna verksamheten ska vara uttömda, d.v.s. sett över lediga vikariat, pensionsavgångar och kommande personalbehov.

Kontaktperson: Tom Norrgård