Åter i ordinarie arbete

Det är inte alltid lätt att som chef veta vilket nästa steg är i rehabiliteringen, vilken insats eller anpassning som måste göras.

Omfattningen på stöd kan variera beroende på dina kunskaper/vana att arbeta med rehabilitering, men även karaktären på ditt rehabiliteringsärende. HR gör alltid en bedömning från ärende till ärende hur omfattande stödet till dig som chef kan bli. Här nedan kan du se vilket stöd som kan bli aktuellt att få:

Känner du dig osäker kontakta HR-avdelningen så hjälper vi dig.

Kontaktperson: Tom Norrgård