Missbruk och beroende

Stöd och behandling vid missbruk

Syftet med tjänsten är att Vindelns kommun ska få stöd och hjälp att identifiera missbruk och beroende, få acceptans av individen att missbruk/beroende finns samt att sätta in hjälpinsats så att missbruk/beroende upphör. Tjänsten ska ge individen stöd och motivation till ett liv utan missbruk eller beroende.

Leverantör: Blåsippan/Gulsippan Rehab AB

Kontaktperson: Tom Norrgård