Eldningsförbud i Vindelns kommun

På grund av torra markförhållanden råder eldningsförbud i skog och mark. Förbudet gäller från och med den 11 juli och tills vidare.

Beslutet omfattar eldning med öppen låga och arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård.

Eldningsförbudet gäller även i Umeå, Robertsfors, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

För information:

Räddningschef i beredskap

Umeåregionens brandförsvar växel 090-16 22 20