Samarbetssamtal

Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har svårt att komma överens efter en separation i frågor som rör barnen.

 

Syftet är att hitta vägar för att enas i dessa frågor och undvika rättsliga tvister. En förutsättning för att få komma på ett samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill delta.

Samarbetssamtal är avgiftsfria.

Kontaktperson: Johanna Persson