Bevattningsförbud i Skivsjö och Strycksele

På grund av hög dricksvattenförbrukning har ett bevattningsförbud utfärdats i samhällena Strycksele och Skivsjö i hopp om att detta ska lösa problemet. Det gäller dem som har kommunalt vatten.

Följ utvecklingen på Vakins sida. Nytt beslut tas vecka 31.

Kontaktperson: VAKIN