Energi- och klimatrådgivningen besöker Vindelälvens naturcentrum

Välkomna att besöka oss för att prova på olika experiment, prata solenergi och ställ frågor.

Måndag den 13/8, kl. 14-16

Solenergi och solel – barnaktiviteter och experiment

Nationalälvens dag, lördag den 18/8, kl. 14 – 16

Solenergi och solel – information och experiment för hela familjen

Vindelns naturskyddsförening pryder landsvägsbron med marschaller på kvällen. Varmt välkommen att vara med! Samling på bron kl. 21.45