Bud och ambulerande röstmottagare

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till en lokal där röstning kan ske, kan du rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten. Följande personer får vara bud:

  1. Väljarens make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  2. De som yrkesmässigt eller liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.
  3. Ambulerande röstmottagare.
  4. Av Posten AB anställda lantbrevbärare
  5. Anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt


Budröstningsmaterial

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Lämna in budröst

Budet lämnar in rösten antingen i förtidsröstningslokal eller i väljarens ordinarie vallokal på valdagen.

Budet ska legitimera sig vid inlämnandet av rösten

När budet lämnar in rösten kommer budets identitet att kontrolleras, så det är viktigt att budet har med sig legitimation.

Om budrösten lämnas i en förtidsröstningslokal måste väljarens (inte budets) röstkort dessutom tas med.

Om budrösten lämnas i väljarens ordinarie vallokal på valdagen den 9 september behöver inte röstkort tas med. Budet ska alltid vara beredd att visa legitimation.

Ambulerande röstmottagare

För väljare som har rätt att budrösta men inte kan eller vill anlita annat bud kan kommunen erbjuda ambulerande röstmottagare som kommer hem till väljaren och hämtar väljarens röst.
Den ambulerande röstmottagaren tar med sig röstningsmaterial till väljaren.

Beställ tid för ambulerande röstmottagare

Kontakta valkansliet på telefonnummer 0933-140 01 för att komma överens om en tid när det den ambulerande röstmottagaren ska komma. Det går att göra under hela valperioden, från den 22 augusti till och med valdagen den 9 september.

Du som vill ha hjälp av den ambulerande röstmottagaren behöver inte vänta till valdagen den 9 september för att få rösta.

Budrösta med lantbrevbäraren

Alla väljare som har lantbrevbärare kan använda brevbäraren som bud. Lantbrevbärare har eget material med sig.

Kontaktperson: Valkansliet