Inget vatten i Åmsele 25 september, ågärdat samma förmiddag

08.45 Ett strömavbrott har gjort så att pumparna inte fungerar. Arbetet med att få igång dem pågår.   På Vakins webbplats kan du se uppdateringar om driftstörningen.

10.45 meddelar Vakin att vattnet nu är tillbaka i Åmsele

Kontaktperson: VAKIN