Gatubelysning

Gör felanmälan av gatubelysning till Peter Eriksson på gatu- och parkavdelningen.

Innan du felanmäler, kom  ihåg att i Vindelns tätort gäller:

• Var tredje gatlampa hålls släckt året runt
• Gatubelysningen är helt släckt under perioden den 1 maj till den 15 augusti


 

Kontaktperson: Peter Eriksson