Krisstöd K-24

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Som chef i Vindelns kommun har du tillgång till Previas Krisstöd K-24, en tjänst där du dygnet runt kan få krisstöd både före, under och efter en kris.

1. Krisstöd nås på tfn 0771 - 55 00 77 

(Obs! Lägg in numret i din telefon!)

2.  Var beredd att uppge: 

 • Ditt namn
 • Telefonnummer
 • Vad som hänt
 • Var det hänt (enhet/ plats/ort)
 • Samt hjälpbehov

Krisoperatören gör en incidentinventering vilken också fungerar som ärendelogg.

3. Krisoperatören lämnar över till krisspecialisten som ringer upp inom 10-15 min. Efter gemensam bedömning av akuta och framtida behov kommer ni överens om adekvata insatser:

Akuta insatser, t.ex:

 • Chefshandledning via telefon under hela förloppet
 • Stöd/bedömning via telefon till drabbade
 • Insats på plats snarast vid extrema händelser, senast inom 1-6/12 timmar


Framtida insatser
 

 • Avlastningssamtal bokas in för individ och/eller grupp nästkommande dag/vardag.
 • Chefshandledning/möte


Uppföljning

 • Fortsatt stöd
 • Avlastning, ev. remiss till traumaspecialist
 • Psykologisk och/eller medicinsk uppföljning 4 v – 6 mån

4. Insatserna genomförs och ärendet avslutas efter gemensam överenskommelse.
5. Återkoppling och utvärdering av insatsen sker med avropande chef och vid större incidenter även med krisansvarig hos kund.

Krisstöd  K 24 – Det här ingår:

 • Tillgänglighet dygnet runt
 • Chefshandledning via telefon
 • Krishantering och professionell bedömning, eventuellt bokning av samtal
 • Akut insats på plats vid extraordninära händelser

Kontaktperson: Tom Norrgård