Höjning av taxa för renhållning

Den 26 november beslutade Vindelns kommunfullmäktige om en höjning av avfallstaxan i Vindelns kommun. Den främsta orsaken till höjningen är att få full kostnadstäckning för verksamheten i Vindeln.

I Vindeln har det under flera år inte varit några höjningar av avfallstaxan, under 2018 gjordes en höjning av avfallstaxan men med förändrade avtal och ökade transportkostnader behövs även en höjning från årsskiftet 2019.

-Tanken är att avfallstaxan ska täcka de faktiska kostnader som finns för avfallshantering det vill säga vara självfinansierande. Höjningen av avfallstaxan beror främst på att kostnaderna för transporter och behandling av avfall har ökat, säger Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

Det är mycket som ingår i renhållningsavgifterna

-Våra kunder får tillgång till avfallskärl, hämtning och behandling av hushållsavfall. Kunderna får även tillgång till återvinningscentralen där de kan lämna sitt grovavfall berättar Elisabeth Johansson renhållningschef vid Vakin.

För en normalvilla blir exempelvis höjningen 395 kr per år, från 1 585 kr per år till 1 980 kr per år. För fritidshus med gemensam hämtplats blir höjningen 480 kr från 690 kr per säsong till 1 170 kr per säsong.

Det vanligaste slamtömningsabonnemanget höjs med 60 kr från 830 kr per tömning till 890 kr per tömning.

Kontaktperson: VAKIN