Påminnelse om tidtabellskiftet den 9 december!

De nya tidtabellerna inom kollektivtrafiken innehåller en del förändringar som berör dig som reser i Västerbotten.

Länstrafiken i Västerbotten har samlat de stora förändringarna som kommer att ske i samband med tidtabellsskiftet den 9 december. Läs mer om förändringarna i tidtabellerna på länstrafikens hemsida.