Viktigt att kolla din lön

Med anledning av att den nya regeln ”Arbetsgivardeklaration på individnivå" (AGI) träder i kraft från och med januari 2019 är det viktigt att du kontrollerar din lön.

Den nya regeln innebär att alla arbetsgivare från och med januari 2019 är skyldiga att redovisa lön och skatt till Skatteverket varje månad i stället för, som det varit hittills, via den årliga inkomstuppgiften. Detta ställer stora krav på att varje månads löneutbetalning är rätt för alla medarbetare. Både du som medarbetare och din chef har ansvar för att säkerställa det.

Förändringen innebär att allt som är relaterat till lön måste bli rätt från början, framför allt att frånvaro och slutdatum för frånvaro läggs in i Självservice i tid. Lönespecifikationen får ökad betydelse eftersom den i detta avseende ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Detta medför att du som medarbetare måste:

  • Kontrollera din lön senast den 8:e varje månad. 
    Man kan börja kontrollera redan den första varje månad så att eventuella fel kan rättas till innan lönen verkställs. Se instruktionerna Kontrollera din lön samt tolkar du din lönespecifikation nedan.
  • Ansöka om all frånvaro i Självservice i god tid.
    Tänk på att din chef ska hinna godkänna det innan lönesystemet stänger för lönekörningen, vilket som regel sker kring den 15:e i månaden.
  • Spara dina lönespecifikationer under året.
    De finns i Självservice och ligger kvar där i 2,5 år. Lönebeskeden finns också i din internetbank. Tiden de sparas kan variera från bank till bank.

       

Inga kontrolluppgifter skickas

Du kommer inte längre att få årliga kontrolluppgifter från din arbetsgivare i och med den nya regeln. Men du kan varje månad själv se vilka uppgifter som din arbetsgivare har rapporterat om dig till Skatteverket. Logga in på Skatteverkets Mina sidor, välj Skatter och deklarationer och därefter Inkomstuppgifter.

Undvik löneskulder

En löneskuld påverkar en medarbetares ekonomi negativt, eftersom återbetalning ska ske brutto (utbetalning + skatt) istället för netto. Medarbetaren måste betala tillbaka mer pengar än hen har fått. En löneskuld är när en medarbetare har fått för mycket lön och inte får lön följande månad. Det innebär således att skulden inte kan kvittas månaden efter.

Exempel på hur en löneskuld uppstår:
Kim har varit sjukskriven på heltid under en längre tid och sjukskrivningen löper till sista januari. Kim kommer vara fortsatt sjukskriven men det är inte registrerat i lönesystemet. När lönen verkställs i februari har det inte kommit in någon fortsättning på sjukskrivningen. Detta innebär att Kim felaktigt får lön i februari med en utbetalning på 17 500 kr plus att arbetsgivaren betalat in 7 500 kr i skatt till Kims skattekonto.

Det finns inga pengar att kvitta mot på marslönen eftersom Kim är fortsatt sjukskriven. Kim måste i det här fallet betala tillbaka den gjorda löneutbetalningen + skatt, det vill säga; 17 500 kr + 7 500 kr = 25 000 kr till arbetsgivaren. Alltså mer pengar än vad som har erhållits på kontot.

Kontaktperson: Tom Norrgård