Välkommen att hämta grus!

Nu finns sandningsgrus att hämta vid kommunförrådet i Vindeln.

Det är halt och isisgt ute efter mildvädret. Sandningsgrus för att sanda vid privatbostäder finns att hämta i vid kommunförrådet i Vindelns tätort. En hink per bostad.

Glöm inte bort att ta med en egen hink att frakta gruset i.