Återkoppling efter möte med Renforsens behandlingshem

Representanter för SIS behandlingshem Renforsen och Vindelns kommun har träffats för en uppföljning av de möten som hölls under 2018, till följd av de avvikelser som hade skett från behandlingshemmet i Vindeln.

Representanterna från behandlingshemmet informerade på mötet bland annat om att det sedan mötena förra året har vidtagits en rad åtgärder när det gäller den fysiska miljön inne på behandlingshemmet. Det handlar också om andra insatser som utbildning, samtalsmetodik, nya striktare rutiner och nolltolerans mot avvikelser.

SIS behandlingshem Renforsen och Vindelns kommun kommer fortsättningsvis att ha återkommande kontakter om det fortsatta arbetet.