Nämndsadministrationen

Nämndsadministrationen ansvarar för nämndernas och bolagens administration gällande handlingar, kallelser, protokoll, beslutsexpediering samt arkivering. Inom nämndsadministrationen återfinns även kommunens informatör samt kommunvägledaren som bemannar kommunhuset reception.

Övriga arbetsuppgifter inom Nämndsadministrationen är bland annat;

  • Arkivfrågor
  • Dokumenthantering
  • Dataskyddsfrågor (dataskyddsombud)
  • Valadministration (RKL- och EP-valet)
  • Kommunens receptionen
  • Pensionshandläggning
  • Förråd / beställning av material
  • Kollektivtrafikplanering

  

Kontaktperson: Lena Sandlin