Tidiga signaler på ohälsa

En del i ett aktivt förebyggande arbete är att uppmärksamma tidiga signaler. Sådana signaler kan upptäckas av chef, arbetskamrater eller medarbetaren själv. Anställda har gemensamt ansvar för att uppmärksamma ohälsa och medverka till en god arbetsmiljö.

Signaler på ohälsa

Behovet av stöd och insatser ska särskilt uppmärksammas i det dagliga arbetet, i samband med utvecklingssamtalet samt vid upprepad korttidsfrånvaro. Ett samtal med den anställde ska initieras av chef vid:

  • Sjukfrånvaro 14 dagar
  • Upprepad korttidsfrånvaro (3ggr/6mån)
  • Tidiga signaler på ohälsa
  • Den anställdes egen begäran

För mera information om vilka rutiner som gäller vid tidiga signaler på ohälsa se Chefshandboken (klicka på bilden). --->

Självskattningstest - ohälsosam stress

Suntarbetsliv tillhandahåller självskattningstestet Stress och balans med vars hjälp tidiga tecken på ohälsosam stressnivå kan uppmärksammas. Testet består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Du gör det själv och det är helt anonymt, dvs ingen annan har tillgång till resultatet.

Testet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Testet används inom sjukvården som hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.

För åtkomst till testet, klicka på bilden --->

Kontaktperson: Tom Norrgård