Bussgods tar över drift av resecentrum

Information från Länstrafiken i Västerbotten AB

Från och med den 1 juli 2019 kommer Vindelns resecentrum att drivas av Bussgods i Norr AB med egen personal. Det här kommer inte att innebära några egentliga förändringar, servicen kommer att vara som förut. 
 
Till och med den sista juni 2019 drivs resecentrum av Brännströms buss som entreprenör för Busspoolen. Det är Busspoolen som idag har avtal med Bussgods i Norr AB för att driva Vindelns resecentrum. Vid upphandlingen som genomfördes under hösten 2018 för ett nytt avtal beslutade styrelsen i Bussgods i Norr AB att ta över driften i egen regi. Anledningen är att de anbud som lämnades i upphandlingen var för dyra.

Två godsbussar i stället för en

Ytterligare en nyhet är att vid årsskiftet 2019/2020 när det nya trafikavtalet börjar gälla, kommer det att gå två avgångar med godsbärande bussar till och från Vindeln. ”I dagsläget har vi bara en godsbuss per dag”, berättar Niclas Strandberg, VD Bussgods Västerbotten. ”Två godsbussar innebär en mycket bättre service för privatpersoner och företag som skickar gods till och från Vindeln”.