2015

Här hittar du de inlägg som publicerats på personalsidorna under 2015.

2015-11-17
Resfria möten Information om ett flertal verktyg som ger möjligheter att öka andelen resfria möten

2015-10-30
Semesterledighet i timmar Rutin för vad som gäller vid omvandling av semesterdagar till timmar

2015-09-29
Service och Stöd Ny flik i huvudmenyn där service- och stödfunktioner finns samlade på ett ställe

2015-09-21
Personal direkt har nytt nummer Från och med 21 september når du som anställd Lönesupport i Umeå via Personal direkt på tfn 090-16 10 99 (610 99) tryck 2

2015-09-21
Videosupporten Instruktionsfilmer för grundläggande funktioner i rekryteringsverktyget HR Supporten. Du hittar filmerna i droppmenyn under kugghjulet när du är inloggad i verktyget

2015-09-18
Ledighet för läkarbesök Riktlinjen är uppdaterad och anpassad till bestämmelsen i AB

2015-08-11
Beslut om att avstå rätten till konvertering Ny blankett gällande anställds önskan om att avstå konvertering till tillsvidareanställning

2015-07-30
Ny rutin för inköp av bildskärms- och skyddsglasögon Kommunen har fr o m 2015-06-01 ramavtal med Synoptik i Umeå

2015-07-28
Utbildning på nätet för chefer Nu bättre överblick och enklare åtkomst till respektive utbildningsprogram

2015-06-15
Avdrag för kaffenyckel och matkuponger Nya blanketter för kontering av kostnad för kaffe och kost

2015-06-05
Tjänsteresor Information om vad som gäller i Vindelns kommun vid tjänsteresor

2015-06-03
Presentation av ny medarbetare/chef (blankett) Formulär för presentation av nyanställda

Kontaktperson: Tom Norrgård