Exempel, primärkarta

Nybyggnadskarta, primärkarta och fastighetsinformation

I fastighetsinformationen finns den mesta faktan om din fastighet. Primärkarta och nybyggnadskarta kan begäras från kommunen i de flesta fall, en avgift tas ut för dessa.

Primärkarta

För de flesta åtgärder i Vindeln räcker det med ett enklare underlag till situationsplanen, då är en primärkarta lämplig. Primärkartor finns över de större tätorterna. För detta tas en avgift ut, avgiften baseras på tomtytan beställningen avser. Har du en aktuell bygglovsansökan/anmälan debiteras avgiften ihop med bygglovet/anmälan. Annars skickas fakturan separat.

Exempel på avgifter
Tomtyta 1000 kvadratmeter - 107 kronor
Tomtyta 5000 kvadratmeter - 532 kronor
Tomtyta 10 000 kvadratmeter - 1 064 kronor

Vill du beställa ett utdrag ur primärkartan skicka en beställning till Bygglov@vindeln.se

Ange: Fastighetsbeteckning, eventuell avgränsning om fastigheten är stor, eventuell önskad skala (annars tas den ut i lämplig skala), personnummer, namn, adress och e-post på beställaren.


Nybyggnadskarta

I bygglovsärenden bedömer byggnadsnämnden om det behövs en nybyggnadskarta utifrån ansökans karaktär. Om det behövs en karta är byggnadsnämnden skyldig att tillhandahålla en sådan karta om en sökande begär det.
Skyldigheten är dock begränsad till områden med sammanhållen bebyggelse. En nybyggnadskarta är relativt dyr så ta kontakt med byggnadsinspektören innan du beställer en nybyggnadskarta för att verkligen säkerhetsställa att ni behöver en för projektet.

 

Har du frågor eller vill veta mer om kartor skicka e-post till: bygglov@vindeln.se
Vill du bli uppringd ange telefonnummer, så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Kontaktperson: Jenny Naarttijärvi