Väg 614, norra Ramsele, flytt av väg och byte av trumma

Måndag, den 20 maj börjar Trafikverket i samarbete med Svevia att laga den del av väg 614 som rasat.

350 meter av vägen kommer att flyttas i sidled till ett nytt läge. Trumman vid Långtjärnbäcken kommer att åtgärdas.

Först börjar arbetet med att avverka skog i området för den nya vägsträckningen. Vägvakter kommer att finnas på plats i båda körriktningarna och kan stoppa trafiken om det blir nödvändigt. 350 meter av vägen kommer att flyttas i sidled. Vägen kommer att vara avstängd periodvis, men det finns alternativa omledningsvägar.

Hela arbetet beräknas ta en och en halv till två månader. Trafikverket hoppas att du har överseende med de störningar som kan uppstå. Målet är att störningen ska bli så liten och så kort som möjligt. Tänk på att restiden kan bli längre och respektera dina medtrafikanter samt de som jobbar på vägen.

Trafikverkets kundtjänst: 0771-921 921

Karta som visar väg 614