Dialogmöte 10 juni – Service på landsbygden

Vindelns kommun bjuder in kommunens byaföreningar/samhällsnämnder och lanthandlare till ett dialogmöte om statlig, kommunal och kommersiell service på landsbygden.

Syftet med mötet är bland annat att fånga upp synpunkter på utkastet till serviceplanen för Vindelns kommun samt informera om aktuella frågor i kommunen.

Tid: 10 juni kl. 17.00
Plats: Kommunhuset, Vindeln

Agenda

1. Inledning
2. Vindeln - Årets berättarkommun
3. Leader och gemensam landsbygdsstrategi Umeåregionen
4. Serviceplan – en förutsättning för statliga och regionala bidrag
5. Information om kommunens föreningsbidrag
6. Informationstavlor vid samhällsstörningar och kriser
7. Tillfälligt bidrag till byar för att stärka näringslivet – endast 2019
8. Aktuella frågor i kommunen
9. Framtida dialogmöten

Anmälan

Anmäl dig via e-post till vindelns.kommun@vindeln.se senast den 4 juni. Skriv gärna ”dialogmöte service” i ämnesraden. Meddela även om du behöver specialkost.

Vi ser gärna att ni är två personer från varje byaförening/samhällsnämnd eller lanthandel som deltar.

Kontaktpersoner

Kontakta gärna Frida Hallgren, Malin Bjurén eller Angelica Johansson om du har några frågor eller funderingar. Du når oss enklast via kommunens officiella e-post eller via kommunens växel.