Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden består av sju ledamöter. Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafiknämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Sammanträdesplan 2021

21 januari
25 feb
25 mars
6 maj
10 juni
26 augusti
14 oktober
9 december


Kontaktperson: Malin Gotthardsson