Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden består av sju ledamöter. Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafiknämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Sammanträdesplan 2019

14 februari
6 mars
28 mars
9 maj
13 juni

29 augusti
17 oktober
12 december

Kontaktperson: Malin Gotthardsson