Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden består av sju ledamöter. Nämnden är en myndighetsnämnd, som är satt att bevaka efterlevnaden av de lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom miljö- och byggområdet. Nämnden är också trafiknämnd samt har ett rådgivnings- och serviceansvar.

Sammanträdesplan 2020

16 januari 
26 mars
7 maj
11 juni

27 augusti
15 oktober
10 december

Kontaktperson: Malin Gotthardsson