Allemansrätten - en unik möjlighet

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov.

Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. 

Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.
 
Information finns på Naturvårdsverkets sida om allemansrätten 

Naturvårdsverkets animerade film om allemansrätten (Youtube)

Folder om allemansrättens huvudregel: Inte störa - inte förstöra (pdf)

Information om allemansrätten på lätt svenska (pdf)

Right of public access - a unique opportunity (pdf)