Specialkost

Specialkost serveras till barn och elever som av medicinska, etiska skäl har behov av särskild mat.

Har ditt barn behov av specialkost ska ansökan göras vi blanketten "Ansökan om specialkost" som du hittar på Mina sidor https://minasidor.vindeln.se/