Indragning av matarturer på linje 162 med koppling till linje 31 och Lycksele centralort

Vindelns kommun har beslutat att avveckla matarturerna på linje 162 med koppling till Lycksele på grund av för lågt resandeunderlag.

Möjligheterna att arbets- eller studiependla från Vindeln centralort till Lycksele är starkt begränsade för de som saknar tillgång till egen bil.

För att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Vindeln och Lycksele utökade Vindelns kommun tillsammans med Lycksele kommun under hösten 2018 linje 162 för att köra matartrafik från Vindeln resecentrum till hållplats Hednäs E12, där resenärerna kan byta till linje 31 mot Lycksele.

Tyvärr har resandet varit mycket begränsat. Endast tjugo påstigande från augusti 2018 till juni 2019 och drygt 40 resor under augusti och september månad 2019. 

Kommunstyrelsen i Vindelns kommun har därför beslutat att turerna ska avvecklas efter höstterminen 2019.

 

Kontaktperson: Frida Hallgren