Gatubelysningen på Brånet fungerar

Sedan i torsdags den 28 november fungerar gatubelysningen. Tyvärr riskerar felet att återkomma eftersom ingen orsak till felet har hittats, meddelar gatu- och parkförvaltningen.