Kommunens e-post och hemsida fungerar igen

Fredag den 10 januari kl 15.30: Nu är problemet löst och kommunens e-post, e-tjänster och hemsida fungerar. Vissa mindre störningar kan förekomma men från och med måndag ska allt vara i sin ordning igen.