Lång handläggningstid av kompostanmälan

Vi har längre handläggningstid än vanligt av kompostanmälningar på grund av att det har kommit in ett stort antal. Vi handlägger dem så fort vi kan.

Kontaktperson: Miljökontoret