Protokoll Samverkan

På den här sidan presenteras protokoll från innevarande års samverkansmöten på förvaltnings- samt förvaltningsövergripande nivåer. För tidigare års protokoll, se i menyn.

Förvaltningsövergripande samverkan, FÖS

 

 

Social samverkan

Social samverkan 2020-01-14 

 

Barn- och utbildningsnämndens samverkan

BUN samverkan 2020-01-21

BUN samverkan 2020-02-19

BUN samverkan, omedelbart justerat 2020-03-11

BUN samverkan 2020-03-23

Kontaktperson: Tom Norrgård