Tyck till om plats för motorsportsanläggning

Vindelns kommun har ansökt om förhandsbesked för bygglov för motorsportsanläggning på två fastigheter i kommunen.

De berörda har tillfälle att yttra sig innan beslut om förhandsbesked ska tas.

Här hittar du översiktskartor för respektive område och information om hur du gör om du vill yttra dig:

Begäran om yttrande för förhandsbesked för bygglov för motorsportsanläggning, Degerfors 31:1

Begäran om yttrande för förhandsbesked för bygglov för motorsportanläggning, Renfors 4:1