Coronavirus och sjukdomen covid-19

Spridningen av ett nytt coronavirus startade i december 2019 i Kina och har sen dess nått de flesta länder och sjukdomen covid-19 klassas som pandemi. Här har vi samlat aktuell information och råd. Sidan uppdaterades den 14 september.

Information and news about the new Corona virus in English and other languages.

Allmän smittspridning i samhället

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Region Västerbotten beskriver läget i länet.

Coronaläget i Vindeln

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Följ myndigheternas råd. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning 

Råd till riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Här har vi samlat information: Skydda de mest sårbara från Coronavirus 

 

Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna beskrivs på Krisinformations webbplats 

 

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Provtagning och smittspårning ingår i arbetet för att minska spridningen av covid-19. Det finns möjlighet för invånarna i Västerbotten att göra egenprovtagning. Testa dig, även om du bara har milda symtom.

 

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se Läs mer om  egenprovtagning på Region Västerbottens hemsida.

 

Under sommaren blev ett antal provsvar fel. Felet har lett till att 127 personer i Västerbotten har fått sannolikt falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Alla personerna kontaktas. Har du testats för covid-19 och inte blivit kontaktad senast den torsdag 27 augusti så kan du räkna med att ditt provsvar är korrekt. Folkhälsomyndighetens information om de felaktiga proven

 

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.  Region Västerbottens information om provtagning på barn

 

Minska trängseln i kollektivtrafiken

Res med kollektivtrafik bara om du måste - ge plats åt dem som måste fram.

 

Var källkritisk

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik

Till olika målgrupper

 

Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand

Notera att det är mycket hög belastning på både sjukvårdsrådgivningen 1177 och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd till olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Vårdguiden 1177

Notera att det är mycket hög belastning på telefonnumret 1177 vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19 Där finns även en chattbot där du kan ställa frågor.

Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrotten som pågår? Ring Röda korsets stödtelefon under coronakrisen

Psykisk hälsa i kristid

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Region Västerbotten

Region Västerbottens webbplats finns information om läget i länet och aktuell statistik. Deras presskonferenser finns på Region Västerbottens play-sida Det går också att se dem i efterhand här.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.


 


 

 

Kontaktperson: Maria Höglund