Coronavirus och sjukdomen covid-19

Spridningen av ett nytt coronavirus startade i december 2019 i Kina och har sen dess nått hela världen och sjukdomen covid-19 klassas som pandemi. Här har vi samlat aktuell information och råd. Sidan uppdaterades den 5 maj 2021.

Information and news about the new  Corona virus in English and other languages.

Skärpta rekommendationer för Västerbottens län

På grund av hög smittspridning av covid-19 har Västerbotten skärpta rekommendationer till och med den 23 maj. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av de nationella råden. Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Läs de aktuella skärpta rekommendationerna för Västerbotten på Region Västerbottens webbplats 1177

Läget i länet och Vindeln

Region Västerbotten beskriver läget i länet.

Coronaläget i Vindelns kommun, statistik från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten

SVT Nyheter visar läget per kommun i en karta, baserat på Folkhälsomyndighetens siffror

 

Skärpta restriktioner och förbud

Regeringen har infört restriktioner som gäller många verksamheter i samhället såsom butiker, restauranger, kollektivtrafik, arbetsplatser med flera. Nu gäller även en tillfällig pandemilag som ger regeringen och myndigheter möjligheter att införa fler begränsningar.

Läs på Krisinformation.se om de restriktioner och förbud som har införts

Vaccin mot covid-19

Nu pågår vaccinationen mot covid-19. Läs om vaccinationen på 1177 Där finns svar på vanliga frågor.

Skydda dig själv och andra

  • Alla som är 18 år och äldre kommer att bli erbjudas vaccinering.
  • Ordningen styrs av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar.
  • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska spridningen av covid-19 i samhället.
  • Vaccineringen är gratis. Vaccinera dig när det är din tur.
  • Region Västerbotten ger information när det är din tur.
  • Alla vaccinerna är effektiva och skyddar mot covid-19. Du kan inte välja vilket vaccin du får.

 

Här kan du se vilka tider som finns och boka tid för din vaccination: Vaccinationsbokning i Västerbottens län

Mer information om vaccineringen finns på webbplatserna Folkhälsomyndigheten , Krisinformation och 1177

Respektera prioriteringsordningen

Boka bara tid om du tillhör den grupp som vaccineras just nu. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Varning för telefonbedrägerier kring vaccination

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Läs polisens information om hur du undviker att bli lurad. Informationen finns på flera språk.

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!

Följ myndigheternas råd. Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning 

Råd om din kollega på jobbet blivit sjuk i covid-19

Notera att detta gäller arbetsplatser förutom vård och omsorg! Råden kommer från Region Västerbotten.

Identifiera vilka som har varit nära personen de senaste 48 timmarna. (Nära innebär inom två meter i mer än 15 minuter i inomhusmiljö eller vid upprepade tillfällen eller längre stunder i närheten av personen.)

Har du varit nära personen, minimera dina kontakter de närmaste sju dagarna och provta dig om du får symtom eller får en uppmaning från smittspårare.

Karantän 

Om du bor med någon som har bekräftad covid-19, ska du stanna hemma. Det gäller alla oavsett ålder. Grundregeln är att du ska stanna hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon fler i hushållet får bekräftad covid-19 börjar sjudagarsperioden om igen.

Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Västerbotten. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna.

I Västerbotten rekommenderas att alla barn, 0-18 år, i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Om ett barn har symtom, även de under sex år, och inte provtas bör alla barn i familjen stanna hemma om familjen varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Råd till riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Här har vi samlat information: Skydda de mest sårbara från coronavirus 

 

Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna beskrivs på Krisinformations webbplats 

 

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Provtagning och smittspårning ingår i arbetet för att minska spridningen av covid-19. Testa dig, även om du bara har milda symtom. Men det är bara personer som har symtom eller som ingår i en smittspårning  som ska testa sig.

 

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se Läs mer om  egenprovtagning på Region Västerbottens hemsida.

 

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.  Region Västerbottens information om provtagning på barn

 

Var källkritisk

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.

 

Till olika målgrupper

I menyn hittar du fler sidor om coronapandemin, riktat till olika grupper.

Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand

Det är många som ringer 1177 och 113 13 och väntetiderna kan därför vara långa. Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd till olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.  Sök i första hand information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Vårdguiden 1177

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19 Där finns även en chattbot där du kan ställa frågor.

Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrotten som pågår? Ring Röda korsets stödtelefon under coronakrisen

Psykisk hälsa i kristid

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Region Västerbotten

Region Västerbottens webbplats finns information om läget i länet och aktuell statistik. Deras presskonferenser finns på Region Västerbottens play-sida Det går också att se dem i efterhand här.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.


 


 

 

Kontaktperson: Maria Höglund