Coronavirus och sjukdomen covid-19

Spridningen av ett nytt coronavirus startade i december 2019 i Kina och har sen dess nått de flesta länder och sjukdomen covid-19 klassas som pandemi. Här har vi samlat aktuell information och råd. Sidan uppdaterades den 24 november.

Information and news about the new Corona virus in English and other languages.

Allvarligt läge - skärpta råd för dig som bor eller vistas i Västerbotten

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs att vi ändrar beteende. De skärpta allmänna råden gäller från och med den 10 november till och med den 8 december. De kan gälla längre om det behövs.

Undvik att umgås med andra. Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte. Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser. Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter. Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

FAQ -Svar på vanliga frågor om vad råden innebär finns på Region Västerbottens webbplats

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det är i Västerbottens län förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Det är viktigt att fortsätta följa råden:

  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Håll avstånd
  • Testa dig när du har symtom
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Res kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ
  • Om du besöker äldreboenden - följ lokala rekommendationer för säkra besök
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder. Du kan få särskilda regler att följa. Läs mer längre ner på sidan under familjekarantän.

Vi måste göra allt vi kan för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda de personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Region Västerbotten beskriver läget i länet.

Coronaläget i Vindelns kommun, statistik från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!

Följ myndigheternas råd. Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning 

Karantän beslutad av Region Västerbotten

Om du bor med någon som har bekräftad covid-19, ska du stanna hemma. Tidigare fanns ett undantag för barn, men i vårt län gäller det alla oavsett ålder. Grundregeln är att du ska stanna hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon fler i hushållet får bekräftad covid-19 börjar sjudagarsperioden om igen.

Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Västerbotten. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna.

Råd till riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Här har vi samlat information: Skydda de mest sårbara från Coronavirus 

 

Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna beskrivs på Krisinformations webbplats 

 

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Provtagning och smittspårning ingår i arbetet för att minska spridningen av covid-19. Testa dig, även om du bara har milda symtom. Men det är bara personer som har symtom eller som ingår i en smittspårning  som ska testa sig.

 

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se Läs mer om  egenprovtagning på Region Västerbottens hemsida.

 

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.  Region Västerbottens information om provtagning på barn

 

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.

 

Var källkritisk

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik

 

Till olika målgrupper

 

Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand

Det är många som ringer 1177 och 113 13 och väntetiderna kan därför vara långa. Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd till olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.  Sök i första hand information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Vårdguiden 1177

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19 Där finns även en chattbot där du kan ställa frågor.

Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrotten som pågår? Ring Röda korsets stödtelefon under coronakrisen

Psykisk hälsa i kristid

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Region Västerbotten

Region Västerbottens webbplats finns information om läget i länet och aktuell statistik. Deras presskonferenser finns på Region Västerbottens play-sida Det går också att se dem i efterhand här.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.


 


 

 

Kontaktperson: Maria Höglund