Coronavirus covid-19

Spridningen av ett nytt Coronavirus startade i december 2019 i Kina och har sen dess nått många länder och klassas som pandemi. Här har vi samlat aktuell information och råd. Sidan uppdaterades den 26 mars.

Den nya sjukdomen covid-19, som är klassad som en pandemi, sprids nu över världen. Det går inte längre att definiera avgränsade riskländer. Speciellt i storstadsregionerna i Sverige sprids nu smittan i samhället. Även i Västerbotten finns tecken på allmän smittspridning. Läget kan förändras snabbt.

Samverkan i länet

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.

Information in English and other languages

Information and news about the new Corona virus in different languages.

Har du frågor?

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige.
På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd för hemvändande resenärer. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. Notera att det är mycket hög belastning på 113 13  vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Region Västerbotten

Region Västerbottens webbplats finns information om läget i länet.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.

Undvik att bli smittad och att smitta andra

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp, begränsa dina nära kontakter
 • Undvik onödiga besök på äldreboenden och sjukhus. Skydda de mest sårbara från Coronavirus 

God handhygien - affisch att skriva ut (pdf)

Eget ansvar - skyddsplikt

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Smittspårning

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Träna gärna men gör det säkert

För att minska smittspridningen av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

 • Träna inte om du är sjuk
 • Undvik aktiviteter med närkontakt
 • Byt om hemma
 • Dela inte vattenflaskor
 • Torka av gymutrustning efter användning
 • Träna helst utomhus


Kontakt med vården

Notera att det är mycket hög belastning på 1177 vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben. 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus

Symtom för det nya coronaviruset är luftvägsbesvär, hosta och feber. Ring telefonnummer 1177 om du har de symtomen och något av följande stämmer in på dig:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i ett område där nya coronaviruset sprids
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19

Resor

Utlandsresor

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns utomlands.
UD:s webbplats

Resor inom Sverige

Tänk över om resan är nödvändig. Du måste kunna ta hand om dig själv om du insjuknar på ditt resmål. Om du hör till en riskgrupp bör du noga överväga om du ska resa eller ta emot besök.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Folkhälsomyndighetens rekommendation

Råd till arbetsgivare

Arbetsmiljöverket har information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning.

För anställda inom Vindelns kommun

På Personalsidorna finns information till chefer och medarbetare. Coronavirus - vad gäller för chefer?
Coronavirus - vad gäller för medarbetare?

 

Information till skola och förskola

Här har vi samlat information till skola, förskola och barn

Var källkritisk

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik

 

Kontaktperson: Maria Höglund