Coronavirus och sjukdomen covid-19

Spridningen av ett nytt coronavirus startade i december 2019 i Kina och har sen dess nått hela världen och sjukdomen covid-19 klassas som pandemi. Här har vi samlat aktuell information och råd. Sidan uppdaterades den 25 februari 2021.

Information and news about the new Corona virus in English and other languages.

Skärpta rekommendationer för Västerbottens län

De införs från och med den 9 februari och utökades den 23 februari  2021. Läs om rekommendationerna för Västerbotten här

Läget i länet och Vindeln

Region Västerbotten beskriver läget i länet.

Coronaläget i Vindelns kommun, statistik från Region Västerbotten och Folkhälsomyndigheten

SVT Nyheter visar läget per kommun i en karta, baserat på Folkhälsomyndighetens siffror

Skärpta allmänna råd för alla i Sverige

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhets­ansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19

Detta gäller för alla i Sverige:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk.
 • Stanna hemma och testa dig om du har symtom
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira högtider under smittsäkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ boendets besöksrutiner
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som rest utomlands att testa sig vid hemkomst och igenfem dagar senare. Undvik kontakter med andra en vecka efter hemkomst. Folkhälsomyndighetens råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes eller utrikes.

 

Läs mer på krisinformation.se där råden beskrivs mer utförligt

Läs mer om ditt personliga ansvar och om alla verksamheters ansvar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Läs om de allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser

 • Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio
  kvadratmeter.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
 • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata fest- och föreningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.
 • För restauranger gäller att max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord.
  Servering av alkohol är förbjuden klockan 20.00-11.00 till den 28 februari. Från 1 mars till och med 11 april gäller förbudet från klockan 22.00.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. I Västerbotten gäller fler rekommendationer, läs om munskydd i kollektivtrafiken 
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.  
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig rekommenderas att hållas stängd. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.
 • Gymnasieskolor ska till och med den till och med den 1 april bedriva undervisning som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Gymnasieskolor kan gradvis återuppta undervisning på plats beroende på lokalt smittläge. Fjärr- och distansundervisning gäller inte för gymnasiesärskolan.
 • Högstadieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning. Men det är viktigt att så långt som det är möjligt hålla skolorna öppna.
 • Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2002 och senare. 
 • Antalet passagerare i kollektivtrafik, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska inte överstiga hälften av fordonets sittplatser

Resor till Sverige

Det krävs ett negativt covid-19-test för utländska medborgare vid inresa till Sverige oavsett varifrån man reser. Gäller till och med den 31 mars.

Resor till och från Norge och Finland

Inreseförbud till Norge gäller tills vidare. Undantag görs för personer som jobbar inom vård, omsorg,
transporter och andra samhällskritiska funktioner.
• Tillfälligt inreseförbud från Norge gäller till och med den 14 februari.
• Skärpta inreserestriktioner för resenärer som reser till Finland. Gäller t o m den 25 februari.

Avrådan från resor utanför EU/EES/Schengen

Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför
EU/EES/Schengenområdet. Beslutet gäller tills vidare.

Folkhälsomyndighetens råd om vad du ska tänka på när du planerar att resa inrikes eller utrikes.

Skärpta restriktioner och förbud

Regeringen har infört restriktioner som gäller många verksamheter i samhället såsom butiker, restauranger, kollektivtrafik, arbetsplatser med flera. Nu gäller även en tillfällig pandemilag som ger regeringen och myndigheter möjligheter att införa fler begränsningar.

Läs på Krisinformation.se om de restriktioner och förbud som har införts

Tillfällig pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Länsstyrelsens webbplats innehåller information till verksamheter om vad som gäller. Där finns även en FAQ. Läs om tillsyn enligt covid-19-lagen på Länsstyrelsens webbplats

 

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!

Följ myndigheternas råd. Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten. Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten: Skydda dig och andra från smittspridning 

Råd om din kollega på jobbet blivit sjuk i covid-19

Notera att detta gäller arbetsplatser förutom vård och omsorg! Råden kommer från Region Västerbotten.

Identifiera vilka som har varit nära personen de senaste 24 timmarna. (Nära innebär inom två meter i mer än 15 minuter i inomhusmiljö eller vid upprepade tillfällen eller längre stunder i närheten av personen.)

Har du varit nära personen, minimera dina kontakter de närmaste sju dagarna och provta dig om du får symtom eller får en uppmaning från smittspårare.

Karantän 

Om du bor med någon som har bekräftad covid-19, ska du stanna hemma. Det gäller alla oavsett ålder. Grundregeln är att du ska stanna hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon fler i hushållet får bekräftad covid-19 börjar sjudagarsperioden om igen.

Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Västerbotten. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna.

Råd till riskgrupper

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Här har vi samlat information: Skydda de mest sårbara från Coronavirus 

 

Socialstyrelsen beskriver andra grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19. Riskgrupperna beskrivs på Krisinformations webbplats 

 

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Provtagning och smittspårning ingår i arbetet för att minska spridningen av covid-19. Testa dig, även om du bara har milda symtom. Men det är bara personer som har symtom eller som ingår i en smittspårning  som ska testa sig.

 

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se Läs mer om  egenprovtagning på Region Västerbottens hemsida.

 

Provtagning på barn

Även barn kan behöva lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.  Region Västerbottens information om provtagning på barn

 

Samverkan i länet

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. Vindelns kommun ingår och deltar i samverkan. Kommunen agerar i enlighet med de nationella och regionala beslut som tas.

 

Var källkritisk

Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Det florerar en hel del felaktig information och rykten i sociala medier. Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Här finns tips på hur du kan göra: Krisinformation.se om källkritik

 

Till olika målgrupper

 

Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand

Det är många som ringer 1177 och 113 13 och väntetiderna kan därför vara långa. Sök i första hand information på myndigheternas webbplatser.

Krisinformation.se

Förmedlar samlad information från myndigheter Krisinformation.se sida om covid-19

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för frågor om smittskydd i Sverige. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, lista med svar på vanliga frågor samt råd till olika grupper. Folkhälsomyndighetens sida om Coronavirus covid-19 

Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 

Telefonnummer 113 13

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.  Sök i första hand information via webben. Krisinformation.se sida om Coronaviruset

Vårdguiden 1177

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19 Där finns även en chattbot där du kan ställa frågor.

Röda korsets stödtelefon

Känner du stress och oro kring coronautbrotten som pågår? Ring Röda korsets stödtelefon under coronakrisen

Psykisk hälsa i kristid

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Region Västerbotten

Region Västerbottens webbplats finns information om läget i länet och aktuell statistik. Deras presskonferenser finns på Region Västerbottens play-sida Det går också att se dem i efterhand här.

EU:s smittskyddsmyndighet

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) uppdaterar läget om spridningen av viruset.


 


 

 

Kontaktperson: Maria Höglund