Corona - vad gäller för medarbetare?

Här får du som är medarbetare information om det nya coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef. Sidan uppdaterades den 3 december.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Vi behöver var och en ta ett personligt ansvar för att minska spridningen av covid-19. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd kan du läsa mer om vad just du kan göra.

Föreskrifter och allmänna råd om covid-19

Stanna hemma om du är sjuk

Du ska alltid vara hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid ett snabbt insjuknande med luftvägssymtom och/eller hög feber kan man misstänka covid-19. Läs mer om det under rubriken Symtom på covid-19.

Många smittas av en annan person i sitt hem

Från och med den 1 oktober gäller nya rekommendationer för hushållskontakter till den som är smittad. Det innebär att om du bor tillsammans med någon som har covid-19, kan du få särskilda regler att följa.

Du kommer i så fall att bli kontaktad av en smittspårare från vården. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna. Reglerna kan till exempel innebära att du inte får gå till arbetet.

Egenprovtagning

Om du jobbar inom Vindelns kommun och vill göra självtest för att få veta om du har covid-19, läs om egenprovtagning här.

Nya tillfälliga regler om sjukskrivning

För att underlätta ekonomiskt har regeringen, Försäkringskassan och kommunen beslutat om ändrade regler. Läs om de tillfälliga reglerna här.

Använd gärna den nya on-line-tjänsten för sjuk- och friskanmälan som du hittar här: Sjuk och Frisk

Riskgrupper

Den främsta riskgruppen är personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar. Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner, även om du är yngre än 70 år, bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Läs Folkhälsomyndighetens råd till riskgrupper här 

Symtom vid covid-19

Symtomen kan vara ganska olika. De tre viktigaste är:

  • Ihållande hosta som uppkommit de senaste dagarna och/eller
  • Feber (mer än 38,0°C)
  • Andfåddhet

Andra symtom som förekommer är ont i muskler som vid influensa med trötthet, ont i halsen och
rinnande näsa. Många rapporterar också bortfall av lukt- och smaksinnet.

Beskrivning av sjukdomen covid-19, symtom och information om när du ska söka vård finns på 1177 Vårdguidens sida om Coronavirus, covid-19

Känner du dig osäker kan du använda dig av detta självtest som Region Västerbotten har tagit fram.

Ingen person har någon skyldighet att meddela sin arbetsgivare att de har covid-19. Kommunen får inte heller kommentera enskilda fall.

Region Västerbottens råd

Region Västerbottens Vårdhygien har tagit fram råd och rutiner. Det gäller bland annat kriterier för när man ska stanna hemma och när man kan gå tillbaka till jobbet om man misstänker att man har covid-19. Kriterierna gäller personal inom vård och omsorg, men kan vara vägledande även för annan personal. Här följer ett utdrag från Vårdhygiens vägledning:

Kriterier för att stanna hemma och kontakta din närmaste chef

Snabbt insjuknande med luftvägssymtom och feber, eller ett av dessa symtom. Stanna hemma i minst 7 dagar. Dagen för första symtom räknas som dag 1.

Kriterier för återgång i arbete efter sjukdom

Om du misstänker att du har covid-19 kan du gå tillbaka i arbete:

  • dag 8 efter insjuknandet om du de två senaste dagarna varit feberfri. Du som har feber fortsätter stanna hemma och söker vid behov vård.

eller

  • om lätt torrhosta är det enda kvarstående symtomet på dag 8 efter insjuknandet. Långvarig kvarstående hosta är normalt efter virusorsakade luftvägsinfektioner.

Om du är osäker på om du kan återgå till arbetet, kontakta 1177.

Om du har haft nära kontakt med en person med bekräftad eller starkt misstänkt covid-19

 Du kan arbeta som vanligt men ska:

  • stanna hemma om infektionssymptom debuterar inom 14 dagar efter exponeringen.
  • snarast kontakta din närmaste chef för beslut om vidare åtgärder.

Om du bor tillsammans med en smittad person kan du få särskilda regler av en läkare att följa. Läs om  vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

För personal inom vård och omsorg

Vårdhygiens rutiner för personal

Film med föreläsning om hur du kan arbeta säkert inom vården för att hindra smittspridning:

Covid-19 kommunal vård och omsorg

Alla som kan ska arbeta hemifrån

Alla som kan, ska arbeta hemifrån om det är möjligt och lämpligt utifrån verksamhetens arbete och individens förutsättningar.  Närmaste chef ska göra en individuell prövning och besluta om det är möjligt och lämpligt. Viktigt vid arbete hemifrån

Stöd för kommunikation om smitta av covid-19

Då smitta kommer in på exempelvis äldreboenden eller skolor blir efterfrågan på information från både allmänhet och media ofta stor. Det här dokumentet är tänkt som ett stöd för chefer och medarbetare som kan ställas inför den situationen. Även om vår utgångspunkt är att informera om så mycket som möjligt finns det vissa förbehåll när det gäller vad man kan och bör kommunicera. Stöd för kommunikation om smitta av covid-19 (pdf)

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter, från och med den 19 mars tills vidare.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemang. Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg