Coronavirus - vad gäller för chefer?

Här får du som är ledare information om det nya coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand HR-avdelningen. Sidan uppdaterades den 27 mars.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?


Viktigt för dig som chef

Läs även sidan Coronavirus - vad gäller för medarbetare?

Om det finns oro för coronaviruset på arbetsplatsen kan det vara bra att prata om frågan tillsammans med medarbetarna. Använd gärna information på den här sidan och via länkar som underlag.

SKR har samlat information om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Uppmana dina medarbetare att stanna hemma om de är sjuka.

Vindelns kommun tar emot praktikanter så länge som kommunen kan säkerställa handledning för praktikanterna.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Arbete hemifrån

Arbete från hemmet kan ske om det är möjligt utifrån verksamhetens arbete och om det är lämpligt. Arbete hemifrån får bara ske efter individuell prövning och beslut av närmaste chef. Vid arbete hemifrån ska medarbetaren vara tillgänglig på telefon och/eller e-post. Närmaste chef kan omprioritera arbete och/eller kalla in medarbetare till arbetsplatsen om detta bedöms nödvändigt.

Vid arbete från hemmet ansvarar arbetsgivaren fortsatt för arbetsmiljön. Chefen ansvarar för att meddela arbetstagaren om hens ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö i hemmet.

 

Riskbedömning inför möten, sammankomster och evenemang

Ställ in möten som inte är nödvändiga och ersätt dem med digitala möten om det är möjligt. Beslutet togs av kommunens krisledningsgrupp den 18 mars. Det gäller alla möten oavsett om det är med interna eller externa parter, från och med den 19 mars till och med den 2 april.

Är mötet nödvändigt att genomföra? Gör en riskbedömning i förväg för att kunna minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har gjort en hjälp för att bedöma risker med sammankomster och evenemang.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

 

Riskanalys för din verksamhet kopplat till Coronavirus covid-19

Varje verksamhet ska överväga att göra en riskanalys för att kartlägga vilka risker de ser i sina verksamheter kopplat till covid-19. Mall för det finns i KIA.

Analysen är en förebyggande åtgärd för att kunna förutspå problem och risker vid en förvärrad smittspridning i samhället. Riskanalysen syftar också till att kunna vidta åtgärder på lång och kort sikt för att minska smittspridningen och kunna bedriva en kvalitativ verksamhet.