Information om barnomsorg utifrån förskolan Gladers verksamhetsförändring

Fristående förskolan Glader har meddelat Vindelns kommun, att deras verksamhet kommer att upphöra från och med 200703.

Utifrån denna information har Vindelns kommun påbörjat ett arbete med att finna en lösning gällande barnomsorgsplats för de barn som är placerade på Glader.

För att kommunen ska få en uppfattning om behovet uppmanas vårdnadshavare, som i nuläget har barn placerade på Glader, att söka barnomsorgsplats snarast.

Ansökan om barnomsorg hittar du på Mina sidor 
Kontakta förvaltningsadministratör Pernilla Hall för ytterligare information gällande ansökan om barnomsorgsplats. Telefon  0933-140 56

Lars Johansson
Förvaltningschef
Barn och utbildning

Kontaktperson: Pernilla Hall