Registrera er förening

Senast den 31 mars behöver föreningen registreras hos kommunen för att kunna söka bidrag.

Sammanfattning viktiga slutdatum för aktiviteter och bidrag 2020

  • 28 februari, aktivitetsstöd (förlängt till 13 mars 2020)
  • 31 mars, föreningsregistrering samt bilagor
  • 31 mars, anläggningsbidrag
  • 31 mars, bidrag studieförbund
  • 30 april, ansökan om kulturbidrag
  • 30 april, bidrag samlingslokal

Obs! Alla föreningar som ansöker om någon form av bidrag ska vara registrerade och senaste underlagen ska finnas inskickade.

Föreningsregistrering och bilagor

En årlig registrering är ett villkor för samtliga typer av föreningar som önskar få kommunala bidrag, till exempel aktivitetsstöd och subventionerad lokalhyra och för att få utskick och information.

Blanketten för att registrera föreningen hittar du på Mina sidor

Med föreningsregistreringen ska senast upprättade verksamhetsberättelse, årsredovisning och årsmötesprotokoll bifogas. Skicka in ovanstående handlingar senast 31 mars 2020.

Om föreningen under året byter kontaktperson, ordförande, sekreterare eller kassör meddela då detta så att posten hamnar hos rätt person.

Regelverk för bidrag

Från och med den 1 januari 2019 gäller ett uppdaterat regelverk för bidrag till föreningar och studieförbund. Regelverket finns att läsa på kommunens hemsida, på sidan om föreningsbidrag. Under hösten 2019 togs synpunkter och underlag in för fortsatt utredning av regelverket. 

Blanketter

Blanketter för att ansöka om bidrag finns på kommunens hemsida Mina sidor 

Evenemangskalendern

När din förening ordnar evenemang kan du enkelt visa det på kommunens evenemangskalender.

Du kan själv lägga in information och bild för ditt evenemang genom att fylla i detta formulär: Anmäl ditt evenemang Det kommer då till oss på kommunen som publicerar det i evenemangskalendern på Visit Vindeln och kommunens webbplats.

Kontaktperson: Linn Ahlfeldt