Vibos information till sina hyresgäster om Coronavirus

Vindelnbostäder har sammanställt information om vad de gör för att minska risken för smittspridning, och vad de vill uppmana hyresgäster att göra.

Vindelnbostäders information om hanteringen av Coronaviruset