Vindelns vuxenutbildning och SFI på distans

Regeringens rekommendation att bedriva all utbildning på gymnasieskolor och lärosäten på distans, omfattar även kommunal vuxenutbildning. Syftet är att minska risken för smittspridning av Coronavirus covid-19.

Vuxenutbildningen i Vindeln bedrivs redan till största del på distans, men från och med fredag den 20 mars kommer även alla elever inom SFI, Svenska för invandrare, att få distansundervisning.

Lärarna och de studerande förbereder sig under onsdagen och torsdagen för att underlätta övergången till distansundervisning.

Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och möjlighet finns för enskilda möten för studerande med lärare och studie- och yrkesvägledare. Tentamensskrivning för studenter är också möjligt som tidigare.

Ingen klassrumsundervisning kommer att genomföras.

Beslutet gäller tills vidare och situationen utvärderas löpande.

Har du frågor, kontakta vuxenutbildningen 0933-140 50.