Simhallen - Corona

Corona

Vindelns kommun följer myndigheternas riktlinjer för hantering av situationen kring coronaviruset. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för simhallar. Simhallar omfattas alltså inte ännu, av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar**
Här nedan kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtar och vad du som besökare kan göra.

Vad gör vi på simhallen? 
Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor, som dödar både bakterier och virus*. 
Vi håller en hög frekvens på städning i våra lokaler. 
Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad samt vikten av god handhygien.
Vi pausar t s v. seniorvattenpasset på måndagar 15-16.

Vad kan du som besökare göra?
  Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss.
  Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna istället hemma.
  Var extra noga med hygienen, särskilt handhygien.

*Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler, till exempel i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, till exempel för att spåra en smittkälla.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

**Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs ännu. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.
Källa: MSB/Krisinformation.se