Besöksförbud på äldreboenden från den 1 april

Regeringen har beslutat om ett förbud mot besök på äldreboenden i hela landet.
Det gäller alla besök till de boende. Undantag kan göras i särskilda fall i samråd med enhetschef för äldreboendet.

Läs mer om hur vi kan skydda de mest sårbara

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk