Coronainformation för skola och förskola

Här finns råd och länkar till information för skolor, förskolor och vårdnadshavare. Sidan uppdaterades den 6 maj.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?

Myndigheternas råd

Folkhälsomyndigheten och Skolverket har sammanställt information och råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19

Coronaviruset - frågor och svar utifrån skollagstiftningen 

Om skolorna stängs

Idag är det inte aktuellt att stänga skolor och förskolor men om det händer har MSB gjort en föreskrift som beskriver vem som gör vad: Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet . Det finns utarbetade planer inom varje verksamhet vid en eventuell skolstängning. Om skolor eller förskolor stängs kommer varje verksamhet att gå ut med information till vårdnadshavare och berörda.

 

På andra språk

Här har vi samlat länkar till information på andra språk än svenska: Corona information, other languages

Till barn och unga

Här finns länkar för barn och unga som har frågor om coronavirus och covid-19

 

Till vårdnadshavare

Prata med ditt barn om att:

  • Tvätta händerna, särskilt före måltider och efter toalettbesök.
  • Undvika att röra ögon, näsa, mun.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Inte hälsa på folk genom att ta i hand.
  • Säga till en vuxen på skolan om barnet blir sjuk under skoldagen

 

Bris: Att prata med barn om Coronaviruset

 

Skolplikt

Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

När barn och elever ska stanna hemma

  • Om barnet känner att hen kan vara på väg att bli sjuk eller redan är sjuk.
  • Om barnet plötsligt (efter att ha varit frisk) får rinnande snuva, återkommande hosta, halsont, feber, trötthet, huvudvärk, muskel- eller ledvärk, illamående eller något annat förkylningssymtom.
  • Om barnet börjar känna dig sjuk under dagen ska hen säga till en vuxen på skolan som ser till att hen kommer hem. Om barnet inte kan ta sig hem själv utan behöver invänta vårdnadshavare får barnet vistas i enskilt rum på skolan med en välkänd personal vid sin sida.

 

När barn och elever kan komma till förskola och skola

  • Om barnet kanske var på väg att bli sjuk och stannade hemma en dag men känner sig helt bra dagen efter ska hen komma tillbaka till skolan eller förskolan. Blir barnet sjuk med förkylningssymtom stannar hen hemma tills hen är utan symptom och ytterligare två dagar.
  • Barnet  kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen varit hemma två dagar utan feber och i övrigt är helt symtomfri. Barnet kan också komma tillbaka om det enda kvarstående symtomet är hosta. Långvarig kvarstående hosta är normalt efter virusorsakade infektioner.

 

Barn med allergier som kan ge förkylningsliknande symtom

Barn som har symtom utifrån sin återkommande allergi eller astma (till exempel ytlig nästäppa, nysningar, hosta, kliande ögon, rinnsnuva) kan komma tillbaka till skolan efter att hen varit hemma en dag om symtomen lindrats av allergi- eller astmamediciner, och man har säkerställt att symtomen berodde på allergi.

Barn i riskgrupp

Om barnet tillhör en riskgrupp på grund av någon konstaterad underliggande sjukdom ber vi dig som vårdnadshavare kontakta barnets behandlande läkare för råd om hur ni ska hantera läget. För sedan en dialog med barnets förskola eller skola.