Coronasmitta vid äldreboenden inom Vindelns kommun

Det finns konstaterade och misstänkta fall av covid-19 inom våra äldreboenden.

I de fall där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att förhindra smittspridning. Observera att det råder fortsatt besöksförbud vid våra äldreboenden.


Boendet informerar anhöriga till den som är sjuk eller misstänks vara smittad. Du som är orolig för din anhörig som bor vid något av våra boenden kan vända dig direkt till boendet.


Skyddsutrustning är av största vikt för att boende och medarbetare inom våra äldreboenden ska vara trygga och säkra. Vår tillgång till skyddsutrustning är begränsad. Vi lägger därför stor kraft på att säkra tillgången på kort och lång sikt. Kommunen har en funktion för att distribuera skyddsutrustning och boenden med misstänkt eller konstaterad smitta är prioriterade.