Tyck till om ny avfallsplan

En ny avfallsplan håller på att arbetas fram. Vindelns kommun, Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram ett första förslag: "Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle", som ska börja gälla 2021.

Under tiden 9 april till och med 4 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter.

Avfallsplanen övergripande mål är att:

  1. Minska avfallsmängderna
  2. Öka återvinningen
  3. Minska miljöpåverkan

 

Här hittar du förslaget till ny avfallsplan

Under perioden finns förslaget tillgängligt på följande platser:

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
  • Vindelns kommuns webbplats:

Avfallsplan för Umeåregionen - resurshushållning för ett cirkulärt samhälle (pdf)
Bilaga 1 - Handlingsplan med åtgärder (pdf)
Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning (pdf)
Bilaga 3 - Nedlagda deponier (pdf)
Bilaga 4 - Uppföljning (pdf)
Bilaga 5 - Miljökonsekvensbeskrivning (pdf)

 

Information om kommunal avfallsplan

En avfallsplan och lokal föreskrift om avfallshantering utgör en så kallad renhållningsordning. Innan sådana dokument antas ska det enligt 15 kap 42 § i miljöbalken hållas samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Förslaget ska även ställas ut för granskning under minst fyra veckor.

 

Såhär kan du lämna synpunkter

Du kan välja att posta dina synpunkter till:

Vindelns kommun
Kommunalhusvägen 11
922 81 Vindeln

eller mejla dina synpunkter till: miljo@vindeln.se

Ange diarienummer M-2020-515 och märk skrivelsen med ”Avfallsplan Vindelns kommun”

 

 

Kontaktperson: Miljökontoret