Coronainformation för föreningar

Varje förening måste tänka igenom sin situation och anpassa verksamheten därefter med anledning av risk för smittspridning. Föreningar ska förhålla sig till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och vad föreningarnas respektive förbund bestämmer angående sammankomster, matcher och träningar. Sidan uppdaterades den 18 juni.

Samlad information om Coronaviruset

Här har vi samlat länkar och mer information: Har du frågor om Coronaviruset?

MSB - råd, tips och goda exempel för verksamhetsutövare

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.  MSB - checklista, råd och tips för att minska smittspridningen

Inställda möten

Många föreningar flyttar fram sina årsmöten för att minska smittspridningen. Den situation som råder just nu är extraordinär vilket innebär att detta är viktigare än stadgar som säger att årsmötet ska genomföras senast en viss tidpunkt. Framflyttade årsmöten kommer inte påverka möjligheten att söka föreningsbidrag. 

 Inför övriga evenemang rekommenderar Folkhälsomyndigheten att den som ska ordna evenemanget gör en riskbedömning. Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-1

Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationerna, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om covid-19


Riksidrottsförbundet har samlat vanliga frågor och svar om coronavirus och idrott