Coronasmitta kan finnas även inom skola och förskola

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att vi riskerar att utsättas för smitta oavsett var vi befinner oss i länet.

Det finns därmed även risk för  konstaterade fall av covid-19 inom kommunens skolor och förskolor. Detta är en situation som skolledningen är förberedd på och har planer för att hantera.

Inget fall är ännu bekräftat

Det finns sjukskriven personal inom Vindelns kommun som har provtagits för covid-19, men i nuläget har vi inga kända konstaterade fall inom skola eller förskola. Ingen person har någon skyldighet att meddela sin arbetsgivare att de har covid-19. Kommunen får inte heller kommentera enskilda fall. Om vi får kännedom om konstaterad covid-19 kommer vi att gå ut med ny information.

Oavsett om det finns konstaterade fall av covid-19 eller inte, gäller det att vi alla följer myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridningen.

Åtgärder för att hindra smittspridning

Kommunens krisledningsgrupp och skolans ledningsgrupp träffas regelbundet för att hela tiden hålla sig uppdaterade och för att sätta in de åtgärder som är nödvändiga.

Kommunens barn- och utbildningsverksamhet har under coronapandemin genomfört flera åtgärder för att förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det är viktigt att både barn och vuxna stannar hemma när de är sjuka.

Har du frågor?


Den här informationen går även ut till vårdnadshavare och personal inom kommunal skola och barnomsorg.