Besöksformer på äldreboenden

Sedan den 1 april råder det besöksförbud på våra särskilda boenden med anledning av coronapandemin.

Vi får regelbundet förfrågningar gällande andra besöksformer som kan möjliggöras utanför boendet. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dessa är tydliga i att personer över 70 år bör undvika alla icke nödvändiga sociala kontakter. Samtidigt har vi stor förståelse för vikten av att hålla kontakt med sina kära för att kunna må bra. 

Vi jobbar just nu för att kunna erbjuda möjlighet till videosamtal på alla enheter. Givetvis går det även bra att ta kontakt med avdelningen eller personalen för att höra efter hur din anhöriga hos oss mår och har det.

Om du ändå önskar träffa din anhöriga på boendet utanför hemmet så önskar vi följande:

  • Grundkravet är att både den boende och ni som ska möta upp ska vara fullt friska och utan några sjukdomssymptom.
  • I mesta möjliga mån ska fysisk distansering hållas, det vill säga ett avstånd på minst 1,5 meter.
  • Om sådan fysisk distans inte är möjlig, men en träff kan bedömas som säker med hjälp av rullstol eller sittande möte på säkert avstånd, så försöker vi tillgodose önskemålet om möjligt.

Vi värnar givetvis om din anhörig som bor hos oss, likaväl som vår personal. Vi ber därför om förståelse och försiktighet i sociala kontakter, och att försöka ombesörja kontakt på säkra avstånd.

Vi har i och med detta valt att fortsätta hålla möjligheten öppen för möten utanför boendet, utifrån ovanstående förutsättningar. Vi ber om din hjälp att kunna fortsätta hålla våra boende så säkra som det går.

Stort tack för din förståelse.


Vänliga hälsningar
Charlotta Lindqvist Barsk, verksamhetschef för äldreomsorgen

Brevet kommer att skickas till anhöriga till de boende.

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk